KONTAKTY

Kania Sedlák Smola
patentová a známková kancelář
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
Tel.: +420 543 217 593
Fax: +420 543 211 366
E-mail: info@kaniasedlaksmola.cz

Kancelář je formou sdružení zapsána u Komory patentových zástupců České republiky, číslo osvědčení 3003.
DIČ: CZ6005086318