Naše patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991 a od roku 1993 se nachází ve svém současném sídle v Augustiniánském klášteře v Brně na Mendlově náměstí.

Pro své klienty připravujeme, zastupujeme, obhajujeme a prosazujeme všechny druhy průmyslového vlastnictví: patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu. Zajišťujeme ochranu a prosazování práv z průmyslového vlastnictví v ČR i ve světě.

Kvalifikace našich patentových zástupců pokrývá všechny technické obory.

Služby:

  1. příprava a podání přihlášek,
  2. zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), mezinárodním úřadem pro duševní vlastnictví (WIPO),
  3. udržování a prosazování průmyslových práv,
  4. patentové i známkové rešerše,
  5. poradenství v oblasti průmyslových práv a strategie jejich ochrany,
  6. překlady odborných/technických textů z a do angličtiny, němčiny, francouzštiny,
  7. individualizované přednášky na témata z průmyslového vlastnictví.