Evropská patentová přihláška

Patentové řízení o evropském patentu je poměrně složitý proces jak po stránce administrativní, legislativní, tak technické a jazykové. Proto je potřebné nechat se v něm zastoupit profesionály - patentovými zástupci, kteří ovládají jednací jazyky, znají potřebné náležitosti a lhůty řízení o přihlášce patentu a posléze jeho udržování. 

Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola, s.r.o. se věnuje evropskému patentovému řízení již od roku 2002. Naši patentoví zástupci absolvovali celou řadu školení a certifikací, které jsou pro vás zárukou, že řízení o vašem patentu proběhne dle stanovených pravidel v řádných lhůtách.

Zajímá vás, co vše celý proces udělení evropského patentu obnáší, kolik stojí samotná přihláška patentu a následné udržování patentové ochrany? Co je třeba učinit z vaší strany a co pro vás můžeme udělat my?

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 543 217 593, napište nám na email info@kaniasedlaksmola.cz nebo si sjednejte schůzku v naší kanceláři na Mendlově náměští 1a v Brně.

Co je to vynález?

Evropský patent se uděluje na vynálezy, které jsou světově nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti, jsou průmyslově využitelné a jsou výhradně technickým řešením.

Podání evropské přihlášky je nutné provést do 12 měscíů od prioritní přihlášky v České republice.

Co potřebujete k udělení evropského patentu?

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí evropské patentové přihlášky:

  • žádost o udělení evroského patentu,
  • popis vynálezu s nároky, výkresy (jsou-li součástí přihlášky vynálezu),
  • údaje o přihlašovateli,
  • nárokování priority, vč. identifikace prioritní přihlášky (pokud je nárokována priorita).

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

  • překlad popisu, nároků do angličtiny,
  • formálně upravené výkresy,
  • plná moc (notářské ověření není podmínkou),
  • prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě),
  • identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní),
  • doklad o nabytí práva na patent, není-li původce zaměstnancem přihlašovatele.

Typy patentů

Evropský patent

Řízení o přihlášce patentu probíhá před Evropským patentovým úřadem (EPO) až do udělení evropského patentu, který je možné následně validovat v zemích Evropské patentové úmluvy (EPC): AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, s možností rozšíření do BA, ME, MA, MD, TN, KH.

Unitární patent

Unitární patent představuje nový druh patentové ochrany, jež postupně umožní jednotnou ochranu až pro 25 zemí, bez nutnosti validace.