SME Fund
Finanční podpora malých a středních podniků

Od roku 2022 Úřad EUIPO ve spolupráci s UPV umožňuje zažádat o finanční podporu pro malé a střední podniky na poplatky spojené s přihláškou ochranné známky, průmyslové vzory, patentové přihlášky, odrůdy rostlin a na službu IP scan, jež je analytickou zprávou vyhotovenou odborně vyškoleným patentovým zástupcem, která se týká zdravosti dané společnosti v oblasti IP.

Naše kancelář služby spojené s vyřízením žádostí o dotace a službou IP scan poskytuje od samého počátku a jsme v této oblasti proškoleni a registrování úřadem EUIPO. V případě potřeby konzultace se na nás neváhejte obrátit.

Více informací:

https://upv.gov.cz/sluzby/cosme-fund

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund

Služba IP scan

 • maximální dotace 1350 EUR,
 • 90 % z celkových nákladů.

Ochranné známky a průmyslové vzory

 • maximální dotace 1000 EUR,
 • 75 % u přihlášky podané uvnitř Evropské unie,
 • 50 % u přihlášky podané mimo Evropskou unii.

 Patentové přihlášky

 • Netýká se užitných vzorů!
 • maximální dotace 1500 EUR,
 • 75 % z poplatků za podání, průzkum, udělení a zveřejnění,
 • 75 % z nákladů na průzkum před podáním,
 • 75 % z poplatků za podání a průzkum Evropské patentové přihlášky.

Odrůdy rostlin

 • maximální dotace 225 EUR,
 • 50 % z nákladů za online přihlašovací poplatek.

IP Scan

Služba IP Scan je určena pro identifikaci vašeho duševního vlastnictví a k pomoci, jak jej využít a naučit se s nim obchodovat.

Tato služba vás přímo spojí s odborníkem na duševní vlastnictví vybraným vnitrostátním patentovým úřadem, který s vámi přezkoumá váš obchodní model, výrobky a/nebo služby a plány růstu.

Společně zjistíte, která nehmotná aktiva by bylo vhodné chránit a jakým způsobem může vaše duševní vlastnictví podpořit růst podniku. Služba IP Scan nepředstavuje právní službu, ale má vašemu podniku pomoci při zápisu vašeho duševního vlastnictví a jeho využití nyní i v budoucnu.

Služba IP Scan je hrazena z fondu pro MSP. Ten představuje grantový program, který byl navržen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) v Evropské unii s pokrytím nákladů na zápis duševního vlastnictví. Malým a středním podnikům, které využijí službu IP Scan, může být proplaceno 90 % nákladů na službu za předpokladu, že si nejprve zajistí grant z Fondu pro MSP poskytovaný úřadem EUIPO.

Více informací na:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/ipscan